Retejo por preparlaboroj cele al la Esperantologia Konferenco 2015

Okaze de la 100a Universala Kongreso de Esperanto

Lillo, Francio, 2017-07-25 ĝis 2015-08-01

 

Sub la aŭspicio de Universala Esperanto Asocio (UEA)

kaj la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED)

 

Ekde la 63-a UK en Varno CED organizas la Esperantologian Konferencon en la Universalaj Kongresoj de Esperanto. Ili traktas plej diversajn temojn en la scienca esplorado de Esperanto kaj planlingvistiko.

 

Esperantologia Konferenco 2015:

Retrorigardo kaj antaŭvido:
Kvardek jaroj da Esperantologio 1975-2015 kaj defioj por la estonteco

 

Kie: Salono Eurotop, Lille Grand Palais

Kiam: Jaŭdon, la 30an de julio 2015

Je kioma horo: EK komenciĝos je la 09:00 kaj daŭros ĝis la 13:00, entute kvar horojn.